PROGRAM FOR FESTIVALEN
Med erfaring fra tidligere festivaler har vi satt sammen musikk og
underholdning som skal dekke de flestes ønsker og behov.


Martinez og Holidays spiller torsdag fra 20.00 til 02.00


Donnez og Contiki spiller fredag fra 20.00 til 02.00


Dænsebændet og Contiki spiller lørdag fra 20.00 til 02.00